top of page

REGULAMENT INTERN

Privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera ciruclatie a acestor date conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679

CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE

Scopul si sfera de aplicare:

Art. 1 QUARTZ GRUP SECURITY este o entitate juridica de drept privat roman, cu sediul in Bucuresti, Sector 5.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/539/2021

CUI. 43563172

Punct de lucru: Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei nr.338, Parter, Bloc 37, Scara 1, Ap.3;

E-mail: quartz.group2021@gmail.com

Tel: 0727.340.473/ 0721.253.848,

care si-a insusit in intregime normele referitoare la protectia persoanei fizice stabilite prin Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, ce va deveni aplicabil incepand cu data infiintarii.

Prezentul Regulament are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de QUARTZ GRUP SECURITY, denumita in continuare, operator. Exercitarea drepturilor prevazute in prezentul Regulament nu poate fi restransa decat in cazuri expres si limitativ prevazute in lege.

CAPITOLUL II: DOMENIU DE APLICARE

Art. 2. - Prezentul Regulament se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate, in tot sau in parte, prin mijloace automate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse intr-un asemenea sistem. Prezentul regulament asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei fizice si si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.

Contact
bottom of page